Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Portal SGH > Polski > Aktualność

Nagroda dla prof. E. Marciszewskiej

2013-12-16 KZiF kategoria: nagroda 

Nagroda Minister Infrastruktury i Rozwoju  za redakcję książki „Wpływ implementacji regulacji w europejskim systemie transportowym na zmiany strukturalne na rynku usług" dla  prof. E. Marciszewskiej w konkursie na najlepszą książkę o tematyce „Transport" wydaną w roku akademickim 2012/2013.

Regulacje w transporcie ze względu na jego ważność jako działu gospodarki oddziałują nie tylko na gospodarkę, ale także na życie społeczne oraz relacje w układzie międzynarodowym i globalnym. Zmieniają także strukturę rynku usług transportowych nie zawsze w kierunku oczekiwanym, zwłaszcza z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju. Autorzy monografii dają liczne dowody takich następstw, rozważając zmiany struktury rynku  usług kolejowych, lotniczych oraz komunikacji miejskiej. Dbając o bardzo wysoki poziom merytoryczny opracowania nadają mu tym samym charakter utylitarny. Należy pogratulować Zespołowi autorskiemu, że podjął się tego zadania w okresie przygotowania nowych regulacji UE odnośnie do transportu. Wskazane w opracowaniu skutki tych regulacji oraz nakreślone kierunki nowych rozwiązań dają świadectwo wysokiego poziomu wiedzy eksperckiej Autorów.

Z recenzji prof. nadzw. dr hab. Elżbiety Załogi

Dyplom

Archiwum