Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Portal SGH > Polski > Aktualność

​Rada Klubu Partnerów SGH i Polska Rama Kwalifikacji

2018-06-06 cwzb kategoria: informacja Rada Klubu Partnerów SGH 

Na spotkaniu Rady Klubu Partnerów 29 maja przedstawiciele firm partnerskich SGH zapoznali się z wybranymi aspektami Polskiej Ramy Kwalifikacji. Ich poznanie ma ułatwić aktywne włączanie się firm w tworzenie programów studiów i poszczególnych przedmiotów.

Zaangażowanie przedsiębiorstw w opracowywanie programów studiów i prowadzenie zajęć to kwestia, która dla uczelni ekonomiczno-biznesowej ma kluczowe znaczenie. Współpraca w tym zakresie pomiędzy firmami partnerskimi a SGH istnieje od lat, a przedmioty współprowadzone przez kadrę naukowo-dydaktyczną we współpracy z przedstawicielami firm z Klubu Partnerów SGH cieszą się dużym zainteresowaniem studentów i są przez nich doskonale oceniane. (Więcej informacji o przedmiotach w ramach Studiuj Praktycznie można znaleźć tutaj). Wszystkim zainteresowanym zależy na tym, by kooperacja w tym obszarze rozwijała się. Wraz z wejściem w życie tzw. Konstytucji dla nauki (Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) wzmocnione zostanie zalecenie współpracy z biznesem.

Podczas spotkania Rady Klubu Partnerów prof. Ewa Chmielecka, pełnomocnik rektora SGH ds. zarządzania jakością kształcenia, przedstawicielka Polski w EQF Advisory Group przy Komisji Europejskiej w latach 2008-2018, zaprezentowała zebranym przedstawicielom firm podstawowe informacje dotyczące Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) (zainteresowanych szczegółowymi  informacjami zapraszamy na stronę: www.kwalifikacje.edu.pl/). Choć Rama zdecydowanie przynosi szereg korzyści, m.in. daje uczelniom więcej autonomii w konstruowaniu programów studiów, niesie też ze sobą wyzwania. Najważniejszym z nich jest zapisanie wszystkich programów w języku efektów kształcenia i w zgodzie z wymaganiami dla danego poziomu i obszaru kształcenia. Poziomy PRK odzwierciedlają osiągnięcia osoby uczącej się w trzech zakresach: wiedzy – czyli tego, co ktoś zna i rozumie, umiejętności – czyli tego, co ktoś potrafi zrobić, kompetencji społecznych – czyli tego, do czego ktoś jest gotów (postawa). W dalszej części spotkania obecni na nim przedstawiciele pracodawców podjęli próbę opisu efektów kształcenia dla – póki co fikcyjnego – przedmiotu „Ocena sytuacji i podejmowanie decyzji”. To zadanie pokazało, z czym trzeba się mierzyć, kiedy przygotowuje się program zajęć. 

Na koniec zebrani zapoznali się ze wstępnym planem obchodów jubileuszu XX-lecia Klubu Partnerów SGH, który przypada w roku 2018. Spotkania Rady Klubu Partnerów SGH i współpracę na poziomie strategicznym z naszymi partnerami władze uczelni na czele z rektorem prof. Markiem Rockim uznają za szczególnie istotny wymiar partnerstwa SGH z biznesem.

rada4.jpg
rada9.jpg
rada10.jpg rada3.jpg
 

 

Archiwum