Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Portal SGH > Polski > Aktualność

Kongres Rozwoju Edukacji – 18-19 listopada 2015

2015-11-05 pl kategoria: konferencja 

​Szkoła Główna Handlowa w Warszawie będzie tegorocznym gospodarzem Kongresu Rozwoju Edukacji, który odbędzie się w dniach 18-19 listopada 2015 r.

Kongres Rozwoju Edukacji to środowiskowe spotkanie osób, którym bliska jest problematyka rozwijania i unowocześniania polskiej edukacji, między innymi poprzez wykorzystanie innowacyjnych technologii w kształceniu. Zorganizowany w 2014 roku po raz pierwszy bazował na dokonaniach konferencji Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, ale równocześnie starano się uwzględnić w nim nowe obszary dyskusji, które zdaniem organizatorów powinny stać się przedmiotem uwagi wszystkich osób aktywnie zaangażowanych w kształcenie akademickie w Polsce. W bieżącym roku kontynuowany jest ten kierunek, dlatego wśród tematów omawianych na Kongresie pojawi się między innymi kwestia jakości kształcenia akademickiego oraz wyzwań, jakie stoją przed szkolnictwem wyższym. Wzorem lat poprzednich chcemy zwrócić szczególną uwagę na dwa z nich: opracowanie i realizację zróżnicowanej oferty, dostosowanej do potrzeb słuchaczy w różnym wieku i o różnych doświadczeniach oraz przygotowanie i zapewnienie warunków umożliwiających uznawanie kwalifikacji zdobytych poza uczelnią i ich uwzględnianie w ścieżce kształcenia formalnego w ramach regularnych studiów. Wizerunek nowoczesnej uczelni stał się dla wielu ośrodków akademickich kluczowym czynnikiem w konkurowaniu o studenta. Natomiast rosnąca świadomość konieczności uczenia się przez całe życie, edukacji interdyscyplinarnej oraz ciągłego doskonalenia zawodowego przynosi uczelniom nowe możliwości rozwoju i świadczenia usług dydaktycznych wykraczających swoim zasięgiem daleko poza lokalną społeczność studencką. Światowe trendy w tym zakresie, a szczególnie nieustannie poszerzana oferta masowych otwartych kursów online (MOOCs), skłaniają do uwzględniania w ofercie uczelni także działań adresowanych do międzynarodowej społeczności uczących się.

W programie Kongresu pojawią się także nowe wątki, takie jak: rozwój umiejętności dydaktycznych kadry akademickiej oraz przydatność przekazu wideo i zasadność jego wykorzystania w kształceniu akademickim. W odniesieniu do kadry zatrudnionej w polskim szkolnictwie wyższym nadal dominuje koncentracja na rozwoju naukowym, przy równoczesnym ignorowaniu potrzeby poszukiwania nowych metod i rozwiązań dydaktycznych, które pozwalałyby skuteczniej zaspokajać potrzeby edukacyjne i lepiej przygotowywać absolwentów uczelni do podjęcia pracy zawodowej. W obradach Kongresu, którego myślą przewodnią jest rozwój edukacji, nie może zabraknąć tej ważnej problematyki. Jedną z istotnych form przekazu we współczesnej edukacji jest wideo, którego znaczenie również wydaje się być niedoceniane na polskich uczelniach. Dlatego w programie znajdzie się wystąpienie ilustrujące skalę wykorzystania materiałów wideo w innych krajach europejskich, pojawiające się trudności i obserwowane korzyści.

Istotnym elementem Kongresu będzie prezentacja działań na rzecz unowocześniania dydaktyki, w tym wyników projektów rozwojowych i badawczych. Prezentacji tych inicjatyw będzie służyła sesja Famelab, znana już uczestnikom listopadowych spotkań. Zachęcamy do zgłaszania propozycji wystąpień do tej sesji. Wymianę poglądów i interakcję z przedstawicielami różnych środowisk umożliwią uczestnikom także zaplanowane „dyskusje przy okrągłym stole”.

Przyjęta formuła obejmie ponadto działania prowadzone po Kongresie – przygotowanie pisemnych wniosków z „dyskusji przy okrągłym stole”. Wnioski te – jako postulaty środowiska – zostaną przedłożone w MNiSW oraz upublicznione w czasopismach akademickich.

Organizatorem kongresu jest grupa uczelni ekonomicznych, które bardzo efektywnie współpracowały przez dziesięć lat przy kolejnych konferencjach z cyklu Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym. Gronu temu, które obejmuje Uniwersytety Ekonomiczne z Katowic, Krakowa, Poznania i Wrocławia oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie, przewodniczy jak zawsze Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Gospodarzem tegorocznej, II już edycji wydarzenia będzie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Więcej informacji na: http://www.kre.edu.pl/​

Archiwum