Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Inauguracja_2018_2019.png


3 października 2018 roku Szkoła Główna Handlowa w Warszawie uroczystym posiedzeniem senatu zainaugurowała 113. rok akademicki w swej historii. Tradycyjnie w Auli Głównej przy al. Niepodległości 162 zebrali się studenci, doktoranci – przede wszystkim immatrykulowani słuchacze pierwszego roku – pracownicy, partnerzy i przyjaciele SGH, w tym rektorzy innych uczelni, parlamentarzyści, samorządowcy, ambasadorowie oraz przedstawiciele wielu instytucji współpracujących z najstarszą polską uczelnią ekonomiczną.
 
 

 Wykład Inauguracyjny

 

Wykład inauguracyjny pt. Polityka monetarna Eugeniusza Kwiatkowskiego w latach 1936–1939 wygłosił dr Jakub Skiba.

jakub-tadeusz-skiba-prezes-pgzsa-sa.jpg

Dr Jakub Tadeusz Skiba urodził się 16 maja 1961 roku w Krakowie. Ukończył historię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jest również absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. W latach 1993-1997 pracował w Najwyższej Izbie Kontroli, Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz jako I Sekretarz w Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ. W latach 1997-1999 pełnił funkcję Dyrektora Biura Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a w latach 1999-2001 – Dyrektora Generalnego w Głównym Urzędzie Statystycznym. Od 2005 roku był Dyrektorem Generalnym w MSWiA, a następnie w KPRM. W 2007 roku został powołany przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego na stanowisko członka Zarządu NBP i pełnił tę funkcję do 2013 roku. Jakub Skiba był również członkiem Rady KSAP i Rady ds. Uchodźców. W 2016 r. uzyskał tytuł doktora ekonomii w Szkole Głównej Handlowej. Od listopada 2015 do października 2017 roku sprawował funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Od października 2017 roku do lutego 2018 roku był Prezesem Zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. 8 lutego 2018 roku powołany został w skład Rady Nadzorczej PGZ S.A., która następnie powierzyła mu pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Spółki.

 
 
 

 program uroczystości

 
  • Wystąpienie Rektora
  • Wręczenie orderów i odznaczeń państwowych oraz Medali Komisji Edukacji Narodowej
  • Immatrykulacja studentów i doktorantów pierwszego roku
  • Przemówienie przedstawicieli studentów i doktorantów
  • Wręczenie listów gratulacyjnych absolwentom SGH z okazji 50-lecia immatrykulacji
  • Wykład inauguracyjny
  • Wręczenie nagród „Żagle Biznesu SGH”
  • Otwarcie ogrodów rektorskich
Uroczystość uświetnią występy Chóru SGH oraz Zespołu Pieśni i Tańca SGH
 

 Listy gratulacyjne