Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Wręczenie dyplomu doktora honoris causa SGH

 
​Rektor i Senat Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
zapraszają na uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa
 
KRZYSZTOFOWI PIETRASZKIEWICZOWI 

 prezesowi Związku Banków Polskich. 

Uroczystość odbędzie się 29 listopada 2017 roku o godz. 11:40 w Auli Głównej

 

 Krzysztof Pietraszkiewicz

 

Krzysztof Pietraszkiewicz – polski bankowiec, ekonomista. Od 2003 roku nieprzerwanie pełni funkcję prezesa Związku Banków Polskich.

W 1978 r. ukończył studia na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwent Studiów Podyplomowych „Finanse i Bankowość’ Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uczestnik szkoleń menadżerskich na Kellog School of Management Northwestern University USA oraz w Letniej Międzynarodowej Szkole Bankowej w Australii o specjalności zarządzanie ryzykiem.

W latach 1991–2003 dyrektor biura, a następnie dyrektor generalny Związku Banków Polskich. W latach 1985–1991 zajmował następujące stanowiska w Urzędzie Rady Ministrów: dyrektora Gabinetu Ministra Szefa Urzędu Rady Ministrów, dyrektora Gabinetu Ministra Członka Rady Ministrów – przewodniczącego Komitetu Społeczno-Politycznego Rady Ministrów oraz doradcy ds. ochrony zdrowia i ubezpieczeń społecznych. Ponadto był sekretarzem zespołu ds. pluralizmu związkowego „Okrągłego Stołu”, któremu przewodniczyli Tadeusz Mazowiecki oraz Aleksander Kwaśniewski; reprezentował stronę koalicyjno-rządową. Za swoją działalność został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2004 r.), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1997 r.), Orderem Wielkiego Księcia Gedymina IV klasy za zasługi dla rozwoju współpracy polsko-litewskiej (1996 r.). Krzysztof Pietraszkiewicz jest autorem lub współautorem wielu publikacji, artykułów dotyczących sektora bankowego, jego transformacji w Polsce i na świecie.

Jest współtwórcą wielu podmiotów infrastruktury systemu bankowego, w tym m.in.: Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Krajowej Izby Rozliczeniowej, Biura Informacji Kredytowej, Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor oraz Klubu Bankowca.

Jest twórcą koncepcji lub współinicjatorem organizacji dorocznych konferencji o strategicznym znaczeniu dla rozwoju polskiej bankowości i całej gospodarki, jak np.: Forum Bankowe, Forum Liderów Banków Spółdzielczych, Kongres Prawa Bankowego, Horyzonty Bankowości, Kongres Finansowania Nieruchomości. Wspólną inicjatywą Krzysztofa Pietraszkiewicza i środowiska bankowego jest Klub Polska 2025+ (od 2004 r.) będący miejscem spotkań przedstawicieli nauki, biznesu i mediów. Krzysztof Pietraszkiewicz to inicjator lub współinicjator koalicji różnych środowisk wspierających ważne społecznie i gospodarczo przedsięwzięcia np. Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa i Transparentności Obrotu Gospodarczego. Inicjował strategiczne porozumienia dla gospodarki i sektora bankowego m.in. z NASK w sprawie współpracy dot. cyberbezpieczeństwa i upowszechniania wiedzy w tym zakresie (2015 r.), o partnerstwie w programie edukacyjnym – Nowoczesne Zarządzanie Biznesem dot. uruchomienia nowego modułu Oszczędzanie oraz inwestowania długoterminowego, którego celem jest dotarcie z wiedzą do studentów uczelni należących do programu NZB (2015 r.) Krzysztof Pietraszkiewicz jest też stałym orędownikiem działań wspierających rozwój sektora bankowego oraz współdziałania sektora bankowego z rządem, przedstawicielami polityki i nauki na rzecz unowocześniania i wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki oraz krzewienia wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie.

Doktorzy honoris causa SGH

 
 
 

 Program

 
  • Otwarcie uroczystości i wystąpienie prof. Marka Rockiego rektora SGH
  • Wystąpienie prof. Romana Sobieckiego dziekana Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH
  • Laudacja promotor prof. Elżbiety Mączyńskiej-Ziemackiej
  • Wręczenie dyplomu doktora honoris causa SGH Krzysztofowi Pietraszkiewiczowi
  • Wykład Krzysztofa Pietraszkiewicza doktora honoris causa SGH

Uroczystość uświetni występ Chóru SGH